Září 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022
    (2020-06-22) Technická univerzita v Liberci; Univerzitní knihovna TUL
    Smluvní strany společně uzavřely dne 28.05.2018 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022 (dále jen „Smlouva o EIZ"), která upravuje provozní a ekonomické podmínky zajištění a zpřístupnění požadovaných elektronických informačních zdrojů. Smluvní strany tímto dodatkem nahrazují část znění odstavce 7.9. Smlouvy o EIZ, část první poslední věty tohoto odstavce, a to zněním novým.