Rok 2014

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Metody měření vybraných optických vlastností fotochromních textilií
    Viková, Martina
    Práce popisuje chování aplikovaných forochromních pigmentů na textilním substrátu pomocí kolorimetrických soustav CIE XYZ-CIE xy, CIE L a b-CIE LCh, CIE CAM 02. Je zde popsána kinetika fotochromních textilií jevu pomocí upraveného a patentovaného spektrofotometru FOTOCHROM. Spektrální měření jsou prováděna v remisním nastavení přístroje FOTOCHROM. Jako poslední je zde věnována pozornost definování a výpočtu absorpčních a rozptylových koeficientů forochromních textilií pomocí metody černého a bílého pozadí. This work discribes behaviour of applied photochromic pigments on textile substrate via colorimetric systems CIE XYZ-CIE xy, CIE L a b-CIE LCH, CIE CAM 02. In this work is also described the kinetic of photochromic textile symples by the special unique and patented spectrophotometer FOTOCHROM. The special measurements are set in reflectance modus of spectrophotometer PHOTOCHROM. Finally there are the attention given to description of absorption and scattering coefficients photochromic textiles via black and white background.