Rok 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Nanokompozitní materiály
  Košťáková, Eva
  Práce se věnuje tématu výroby a testování nanokompozitních a kompozitních vlákenných materiálů. je podána jako komentovaný soubor vědeckých prací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech. komentář se dělí na dvě hlavní témata týkající se výroby kompozitních nanovlákenných materiálů s integrovanými uhlíkovými nanostrukturami a výroby kompozitních a nanokompozitních materiálů pro využití v tkáňovém inženýrství. The habilitation thesis is devoted to the production and testing of nanocomposite and composite fibrous materials. The habilitation is in form of annotated set of research publications. The comments are divided into two main topics: 1) nanocomposite electrospun fibrous materials with integrated carbon nanostructures as carbon nanotubes and spherical fullerenes; 2) composite and nanocomposite materials as scaffolds for tissue engineering.
 • Item
  Predikce omaku tkanin
  Bajzík, Vladimír
  V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první jsou diskutovány klíčové problémy subjektivního hodnocení omaku-opakovatelnost, reprodukovatelnost a měření drsnosti tkanin. ve druhé části jsou diskutovány aspekty postupu tvorby predikční rovnice. Většina se zabývá predikcí omaku či širšími aspekty s omakem spojenými. The original approach to prediction of hand evaluation of fabrics based on ordinal logistic regression is presented in habilitation thesis. The thesis is submitted as a summary of scientific papers completed with comments. Thesis is divided to two charteres. In the first part the key aspects connected with subjective hand evaluation are discussed-repeatability and reproducibility and measurement of surface roughness of fabrics. In the second part the aspects of the procedure of the creation of regression equation for prediction of hand are mentioned. The most of papers deals with prediction of hand or broader context associated with the hand.