Rok 2014

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  New Methods in the Study of Roller Electrospinning Mechanism
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Yalcinkaya, Fatma
 • Item
  Textilie se zvýšenou odolností vůči elektromagnetickému smogu
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Tunáková, Veronika
 • Item
  Identification of risk concentrations of hazardous compounds on textiles
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Zameer Ul Hassan, Syed
  Tato disertační práce posuzuje míru rizika založeného na procesech s účelem rozhodnout, zda je riziko nízké a přijatelné ze zdravotního hlediska. Není možné stanovit a vyčíslit všechny zbytky pesticidů všech typů bavlny v rámci dostupných zdrojů. Takže pro porovnání vzorků z obou zemědělských oblastí byla zvolena analýza jejich toxických účinků. V úvahu byly vzaty všechny důležité faktory, jako je výběr řádných vzorků, manipulace, předprava (kryogenní homogenizace), extrakce a analýza. Tato práce je kombinací studia výsledků kvalitativních a kvantitativních analytických měření. Pro kvalitativní analýzu byla použita metoda přístupu biosenzorů a také interakce se zelenými řasami. To bylo zkoumáno měřením bioelektrických signálů způsobených inhibicí enzymatické acetyl-cholinesterázy (AChE) s použitím Analyzátoru biosensorové toxicity (BTA) a Mini Termostatu (MT-1) a sledováním změn signálů způsobených interakcí biologických látek a reziduí. Všechny veličiny podílející se na aktivitě AChE inhibici byly studovány a optimalizovány, jako enzymy a koncentrace substrátu, pufr, pH a doba inkubace. Metoda se používá na vzorky pravé bavlny extrahované různými rozpouštědly. Nejenže jsme schopni odhadnout % inhibice každého jednotlivého vzorku, ale také můžeme porovnávat tuto inhibici se standardními kontrolními body. Zvláštností této metody je, že všechny vzorky spolu s kontrolními body mohou být testovány v jednom běhu. Celkový čas jednoho kompletního testu byl přibližně 50 - 55 minut. Je to metoda, která nám nabízí snadný způsob, jak zjistit přítomnost organofosforových a karbamátových pesticidů. Byla provedena další metoda založená na biotestu k identifikaci rizik. Tato metoda studuje interakce zbytkových analytů a zelených řas pro stanovení působících predátorů, kteří ovlivňují jejich běžný životní cyklus měřením inhibice kyslíku vznikajícím fotosyntézou. V této studii jsme viděli změnu chování extraktů z bavlněných vzorků z různých regionů, jež souvisela s variací druhů řas a jejich reakci na toxické látky.
 • Item
  In-situ polymerization of pyrrole on textile substrates and characterization of their applications
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Abbasi, Abdul Malik Rehan