Rok 2001

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Kinematické a dynamické parametre podávacieho mechanizmu šijacieho stroja
    Barborák, Oto
    Práce se zabývá pohybem bodu podávacího mechanizmu šicího stroje. Optimalizací některých členů mechanismu se dosáhli kinematické parametry (dráha, rychlost a zrychlení), které jsou akceptovatelné pro chod šicího stroje. Součástí práce je i dynamické řešení mechanismu. Pro optimalizaci je použitý program MATLAB a metoda rovnoměrného hledání.