Rok 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Vzlínání kapaliny do textilií
    Wiener, Jakub
    Práce je koncipována jako soubor prací autora s komentářem a teoretickým úvodem. Cílem práce je popis samovolného chování kapaliny v kontaktu s vlákenným útvarem. Největší pozornost je věnována samovolnému pronikání kapaliny do textilního útvaru-vzlínání. Práce se pokouší shrnout fyzikální aspekty smáčsní textilií, které z tohoto zorného úhlu nebyly dosud v textilní literatuře zpracovány.