Rok 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Nitěnka tkacího stroje
  Bílek, Martin
  Hlavní cíl práce je zaměřen na posouzení stávajícího konstrukčního řešení uchycení nitěnky do brdového listu a zkoumání jejího chování během pracovního cyklu. Výsledkem práce je nalezení cesty ke zvýšení životnosti nitěnky změnou její konstrukce a jejího uložení. V práci je kladen důraz na ověření výsledků matematických modelů realizací experimentů. Důležitým aspektem práce je návrh vhodné metodiky při realizaci těchto experimentů.
 • Item
  Metody hodnocení plošné nestejnoměrnosti netkaných textilií
  Klička, Václav
  Hlavním cílem práce je snaha popsat plošnou nestejnoměrnost struktury nekaných textilií založenou na takzvané kvadrantové metodě a další metody prop popis plošné anizotropie a dalších strukturálních charakteristik netkaných textilií.; The main aim of this work is an attempt to describe a surface irregularity of nonwoven textile structure based on the so-called quadrat methods and a lot of methods for description of planar anisotropy and other structural characteristics of nonwovens.