Rok 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Zátěrová technologie
    Dembický, Josef
    Práce se zabývá problematikou zátěrové technologie a je rozdělena do 4 částí, které jsou zaměřeny na reologii a hydrodynamiku zátěrového procesu, povrchové vlastnosti zátěrové pasty a dále na aplikace zátěrové technologie v automobilovékm průmyslu. Hlavním přínosem práce je odvození modelu pro výpočet tloušťky vrstvy zátěru, vycházející z Navier-Stockesovy rovnice a vytvoření zátěru, který významně zvyšuje absorpci zvuku.; Submitted habilitation work is concerned with coating technology and is splitted into 4 parts, which sre concentrated to rheology and hydrodynamics of coating process, surface properties of coating paste and further to coating technology in automotive industry. The goal of this work is derivation of a model for determination of coating layer thickness and creation of a coating increasing acoustic absorption.