Rok 2020

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Inovativní marketing jako zdroj konkurenceschopnosti
    (Technická univerzita v Liberci, 2020-12-17) Dědková, Jaroslava; Hes, Aleš
    PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. je odbornou asistentkou na Katedře marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě Technické univerzity vLiberci. V pedagogické oblasti se věnuje marketingu, strategickému marketingu, spotřebitelskému chování a regionálnímu marketingu. Ve vědecké oblasti se věnuje problematice konkurenceschopnosti a vposledních letech inovativnímu marketingu. Předkládaná monografie snázvem Inovativní marketingjako zdroj konkurenceschopnostizachycuje problematiku inovativního marketingu. Podniky, které si chtějí udržet své postavení na trhu, musí mnohem více přemýšlet, jak si udržet zákazníky nebo jak získat zákazníky nové. Proto se musí neustále zabývat novými metodami, tvůrčími postupy a inovacemi, které jim mohou přinést nové zisky. Problematika využívání inovativního marketinguje založena na poznání požadavků zákazníků a marketingových inovacích, které tyto požadavky umí splnit.Hlavním cílem monografie je posoudit využívání nástrojů inovativního marketingua jejich dopadů na podniky a spotřebitele.