Rok 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Revenue management v ubytovacích službách
  (2023-06-15) Petříček, Martin
 • Item
  Aplikace fuzzy přístupu v manažerském rozhodování
  (2023) Hašková, Simona
  Manažerské rozhodování je proces, jehož výsledek je kromě zvažovaných objektivních faktorů ovlivněn i subjektivním faktorem ve smyslu individuálních zkušeností věci znalého manažera. Ten v obecných konvenčních přístupech zohlednit nelze. Důsledkem pak bývá často pozorovaný nesoulad mezi názorem manažera a výstupem rozhodovacího modelu. Zmírnit tento nesoulad je cílem různých alternativ konvenčních přístupů, v nichž lidský faktor zohlednit lze. Jednou z nich je zde exaktně formulovaná varianta tzv. fuzzy přístupu, vycházejícího z tezí L. A. Zadeha a zohledňujícího Kahnemanův alegorický model fungování lidské mysli. Za nejvýznamnější původní přínos této knihy lze považovat formulaci vývojových diagramů výpočetních algoritmů „fuzzy kalkulátoru“, který v rámci „fuzzy přístupu“ má potenciál sehrát v oblasti manažerských propočtů obdobnou roli, jakou tam v rámci konvenčních přístupů hraje číslicový počítač.