Rok 2001

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Role nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku
    Pavelková, Drahomíra
    Práce je věnována vysvětlení důležitosti a potřebnosti znalosti problematiky nákladů kapitálu ve finančním řízení podniku, vyčíslování těchto nákladů a obsahuje doporučení pro jejich efektivní řízení.