Stanovení teplotní závislosti součinitele přestupu tepla do kalícího média pro materiál S355J2

Title Alternative:Determination of temperature dependence of the heat transfer coefficient in quenching media for material S355J2
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá stanovením ochlazovací rychlosti v závislosti na různých podmínkách kalení a při využití různých ochlazovacích médiích. Teoretická část práce se věnuje popisu technologie kalení a uvádí základní způsoby kalení včetně vlastností základních kalících prostředí. Další část práce je zaměřena na rozbor čelní zkoušky prokalitelnosti oceli dle Jominyho, Quench testu a Certifikované metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla do kalícího média. V experimentální části práce je popsán průběh zjišťování ochlazovací rychlosti pro nejčastěji používaná ochlazovací média, tedy vodu, olej a vzduch. Experimenty se věnují jak analýze vlivu použitého ochlazovacího média, tak přítomnosti či nepřítomnosti tepelné izolace. Výsledné naměřené hodnoty jsou graficky zpracovány a porovnávány. Závěr obsahuje shrnutí dané problematiky, včetně uvedení hlavních poznatků, které vyplývají z provedených experimentů.
Description
51 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
hardening of steel, kalení oceli
Citation
ISSN
ISBN
Collections