Přestavba vozidla DAF

Title Alternative:CONSTRUCTION STUDY OF CONVERSION DAF LF 45 FOR DUAL - FUEL OPERATION (DIESEL + LPG)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals mostly with general and constructional problematics of a dual -fuel compression-ignition engine while using LPG as gas fuel. Special attention is payed especially to the means of production of the mixture; the influence of supply pressure to the detonating gear of a dual-fuel engine; and to the constructional scheme of the device mixing the gas with the air. Constructional modifications are suggested in order to control and regulate the dual-fuel engine. These modifications are subsequently applied to Cummins ISBe engine (producer: Cummins USA) which is used in DAF LF 45 trucks. The goal of this thesis is to design a procedure for a calculation of use of this engine in a dual-fuel mode, and construction of its accessories. The results of this thesis are destined for an application in Kadatec company and subsequently for a continuing research within the scope of a program run by Josef Božek's developing centre of gas-engines and automobiles.
Diplomová práce se zabývá především obecnou a konstrukční problematikou dvojpalivového vznětového motoru při využití LPG jako plynného paliva. Pozornost je věnována především způsobu tvorby směsi, vlivu plnícího tlaku na detonační chod motoru ve dvojpalivovém provedení a na konstrukční návrh zástavby zařízení pro směšování plynu se vzduchem. Jsou navrženy konstrukční úpravy pro ovládání a regulaci dvojpalivového motoru, které jsou následně aplikovány na motoru Cummins ISBe (výrobce Cummins USA), který slouží k pohonu nákladního vozidla DAF LF 45. Cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku výpočtu pro použití motoru na dvojpalivový provoz a zástavby jeho příslušenství. Výsledky této práce jsou určeny pro aplikaci ve firmě Kadatec a následně pro pokračující výzkum v rámci programu Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka.
Description
katedra: KVM; přílohy: 8 výkresů, 1 CD ROM.; rozsah: 78 s., 3 s. příloh.
Subject(s)
daul, dual-fuel engine, lpg, daf lf 45, diesel+lpg, duální, dvojpalivový motor, lpg, daf lf 45, nafta+lpg
Citation
ISSN
ISBN
Collections