Aplikace zobecněných funkcí při výpočtu tenkostěnných nosníků

Title Alternative:On application of generalized functions to analysis of thin-walled beams
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá aplikacemi zobecněných funkcí k analytickému výpočtu tenkostěnných nosníků s nespojitostmi v zatížení, uložení, geometrii příčného průřezu a vlivem vložených kloubů nebo spojek. Analytické výpočty tenkostěnného nosníku s předpokládanými nespojitostmi pomocí odvozených modelů jsou velice efektivní, poněvadž není nutné dělit nosník na segmenty mezi sousedními ody nespojitosti, řešit diferenciální rovnice pro každý segment a užít podmínky spojitosti. Všechny výpočty byly provedeny pomocí symbolického programování v prostředí Maple.
The work deals with applications of generalized functions to analytical calculations of thih-walled beams with disciontinuities in loading, supports, mid-line contour geometry and owing to internal hinges or couplings. Analytical calculations of a thih-walled beam with supposed disciontinuities by means of the generalized models derived in the work are very efficient because there is no need to partition the beam into beam segments between two successive discontinuity points, to solve differential equations og each beam element, and to apply continuity conditions. All calculations in the work have been done using symbolic programming approach by means of Maple environment.
Description
katedra: KMP;
Subject(s)
tenkostěnný nosník, nespojitosti, zobecněné funkce, distribuce, diracova delta funkce, heavisideova funkce, laplaceova transformace, thin-walled beam, discontinuities, generalized functions, dirac delta function, heaviside step function, laplace transform, restrained warping
Citation
ISSN
ISBN
Collections