Návrh pracovní komory pro svařování vysoce reaktivních materiálů a optimalizace procesních parametrů pro svařování titanu Grade 2

Title Alternative:Design of purge chamber for welding of highly reactive materials, and optimization of process parameters for the welding of titanium Grade 2.
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem pracovní komory pro svařování vysoce reaktivních materiálů a optimalizací procesních parametrů pro svařování titanu Grade 2. Práce se skládá ze dvou základních částí (teoretické a praktické). Teoretická část popisuje objevení, historii a způsoby výroby titanu. Dále se zabývá jeho materiálovými vlastnostmi, technologiemi zpracování a aplikačním využitím. V praktické části byla experimentálně ověřena funkce stávající svařovací komory pomocí zkušebních vzorků. Na základě vyhodnocení těchto zkušebních vzorků a vlastního experimentu byl vyhotoven návrh úpravy procesních parametrů svařování současně s koncepčním návrhem nové svařovací komory s příslušenstvím, které zlepšuje jeho funkčnost. Pro návrh nového svařovacího pracoviště byla dále vyhotovena kompletní výkresová dokumentace.
Description
60 stran, 21 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
welding, titanium, titanium alloys, svařování, titan, slitiny titanu
Citation
ISSN
ISBN
Collections