Geopolymerní směsi pro tepelné izolace

Title Alternative:Geopolymer mixtures for thermal insulation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this thesis is the use of geopolymer mixtures as insulating or protective elements when applied to wood. Geopolymers are not yet fully known, since previous research has been mostly in the field of mechanical properties. All measurements in this work are original. This work aims to define the basic thermal-insulating properties of geopolymers and indicate their potential application as fireproof protection in construction, engineering, etc. The theoretical part discusses generally geopolymers, their history, properties and uses. It also deals with materials that are used in the preparation of samples. The theoretical part can´t forget the burning properties of wood and general protection. In the experimental section describes the method of sample preparation, method of measurement, process evaluation of the measured values and then comparing the results
Předmětem této bakalářské práce je využití geopolymerních směsí jako izolačních nebo ochranných prvků při aplikaci na dřevo. Geopolymery nejsou ještě zcela známé, jelikož dosavadní výzkum byl především v oblasti mechanických vlastností. Veškerá měření v této práci jsou původní. Tato práce má za cíl vymezit základní tepelně izolační vlastnosti geopolymerů a naznačit jejich případné uplatnění jako ohnivzdorné ochrany ve stavebnictví, strojírenství, atd. Teoretická část pojednává obecně o geopolymerech, jejich historii, vlastnostech a použití. Dále se zabývá surovinami, které jsou použity při přípravě vzorků. V teoretické části nelze opomenout ani vlastnosti dřeva při hoření a jeho obecná ochrany. V experimentální části je popsán způsob přípravy vzorků, metoda měření, postup vyhodnocení naměřených hodnot a následné porovnání výsledků.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1x CD; rozsah: 55 stran
Subject(s)
geopolymer mixtures, alkaline activation, wood, thermal strain, fire resistance, geopolymerní směs, alkalická aktivace, dřevo, tepelné namáhání, ohnivzdornost
Citation
ISSN
ISBN
Collections