Inovace zařízení na výrobu jádrových přízí s nanovlákny

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na inovaci způsobu nanášení nanovláken na přízi. Z tohoto vlákenného útvaru je vyráběn svíčkový filtr. Postup práce je dán inovačními metodami inovace výrobku. Je navrženo několik konceptů a metodou Analytic hierarchy process je vybrán koncept pro rozpracování. Rozpracovaný koncept je v závěru práce porovnán se stávajícím řešením.
This master thesis is focused on innovation of the method of application of nanofibers on yarn. A candle filter is produced from this fiber body. The procedure is based on innovative methods of product innovation. Several concepts are proposed and the Analytic hierarchy process is used for selection of concept for designing. The designed concept is compared at the end of the thesis with the current solution.
Description
Subject(s)
nanovlákna, příze, svíčkový filtr, inovace, electrospinning, nanofibers, yarn, candle filter, innovation, electrospinning
Citation
ISSN
ISBN
Collections