Snižováni vibrací mechanismů a strojů vyažováním se zvláštním zřetelem na šicí stroje

Title Alternative:Vibrations reduction of mechanisms and machines by balancing in the special view of sewing machines
Abstract
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections