Racionalizace náběhu nového projektu

Abstract
Předmětem této diplomové práce je racionalizace náběhu nového projektu. Část práce popisuje teoretické znalosti z oblasti racionalizace, optimalizace, odstranění plýtvání a další podpůrné nástroje. Praktická část je zaměřena na implementaci těchto nástrojů do praxe, návrh nápravných opatření a jejich realizace. Závěrečná část je zaměřena na vyhodnocení nápravných opatření, která byla provedena, a porovnání současného stavu s původním.
The subject of this thesis is a description of the rationalizing the start of a new project. Part of the thesis describes theoretical knowledge of rationalization, optimization, removal of waste and other supporting tools. The practical part is focused on implementation of these tools into practice, proposal of remedial measures and their implementation. The final section is focused on evaluating the corrective actions that have been taken and comparing the current situation with the original.
Description
Subject(s)
Racionalizace, nový projekt, nápravná opatření, implementace a vyhodnocení, Rationalization, new project, corrective actions, implementation and evaluation
Citation
ISSN
ISBN
Collections