Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem poloprovozního testování interního extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2 bylo ověření funkčnosti a aplikovatelnosti vyvinutého zařízení u vytipovaného zákazníka, kterým byla firma PLASTIA s.r.o. Z průběhů a výstupů testování poloprovozního režimu prototypových zařízení „EXTRUZNÍ VYFUKOVACÍ STROJ GM 5000 S INTEGROVANOU JEDNOTKOU VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „TEMPERAČNÍ JEDNOTKY VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „KALIBRAČNÍ TRN PRO INTERNÍ CHLAZENÍ VYFUKOVACÍHO PROCESU“ lze konstatovat, že produkce polymerních produktů probíhala plynule a během produkce nebyly evidovány žádné systémové závady. Oba způsoby ovládání interního chladicího procesu spolehlivě zajišťovaly dodávky chladícího média. Rovněž ve vizualizaci zpětné vazby od implementovaných teplotně-tlakových senzorů, která umožňuje dosažení smysluplného zvýšení efektivity chlazení vyfukovacího procesu, nebyly detekovány žádné chyby.
Description
Subject(s)
extruzní vyfukování, interní chlazení, injektáž kapalného CO2
Citation
ISSN
ISBN
Collections