Intoxikace ethylalkoholem v urgentní medicíně

dc.contributorLíbalová Monika, Bc. : 64328
dc.contributor.advisorSehnalová Jana, Mgr. : 65377
dc.contributor.authorHoleček, Štěpán
dc.date.accessioned2019-06-07T12:37:12Z
dc.date.available2019-06-07T12:37:12Z
dc.date.committed2018-6-30
dc.date.defense2019-01-21
dc.date.submitted2017-4-28
dc.date.updated2019-1-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá intoxikací ethylakoholem, který působí na fyzické i psychické zdraví. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou popsány změny vlivem jednorázové intoxikace, změny způsobené dlouhodobým nadužíváním, urgentní péče a komunikace s intoxikovanými. Výzkum byl prováděn na výjezdových stanicích zdravotnické záchranné služby, pomocí dotazníkového šetření. Cílem práce bylo zmapovat, jak často se zdravotničtí záchranáři setkávají při výjezdech k pacientům intoxikovaných ethylakoholem s agresivitou, zmapovat míru vzdělanosti zdravotnických záchranářů o přístupu k agresivním pacientům intoxikovaných ethylalkoholem a zmapovat zájem zdravotnických záchranářů o absolvování kurzů komunikace s agresivními pacienty. Výstupem z práce je článek vycházející z výsledků výzkumu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with intoxication by ethyl alcohol, which affects both physical and mental health. The thesis is divided into the theoretical and research part. The theoretical part describes changes due to one-time intoxication, changes caused by long-term overuse, urgent care for and communication with the intoxicated. The research was conducted on exit stations of emergency medical services by means of questionnaire survey. Purpose of the thesis was to map out how offen do paramedics attending patients intoxicated with ethyl alcohol have to deal with aggressivity, then how educated paramidics are regarding this issue and find out how interested they are in undergoing education courses to learn how to comunicate with agressive patients. The output of this thesis is an article based on the results of the research.en
dc.description.mark
dc.format64
dc.format.extentGrafy, Tabulky 2 ROM
dc.identifier.signatureV 201900543
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152490
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1) BAŠTECKÁ, Bohumila et al. Klinická psychologie. Praha: Portál, 2015.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-262-0617-0.
dc.relation.isbasedon2) BĚLÁČKOVÁ, Vendula et al. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. ISBN 978-80-7440-052-0.
dc.relation.isbasedon3) ČEŠKA, Richard et al. Interna. 2. vyd. Praha: Triton, 2015.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-7387-885-6.
dc.relation.isbasedon4) KUNDA, Stanislav. Klinická diagnostika alkoholizmu: súčasnosť a perspektívy. Martin: Osveta, 2014. ISBN 978-80-8063-420-9.
dc.relation.isbasedon5) PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.
dc.relation.isbasedon6) POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3939-0.
dc.relation.isbasedon7) ŠEBLOVÁ, Jana et al. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.
dc.relation.isbasedon8) ŠEBLOVÁ, Jana. Úvahy o urgentní medicíně. Praha: Mladá fronta, 2015. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3504-0.
dc.relation.isbasedon9) ŠVÁBOVÁ, Květa et al. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Díl 3, Fyzikální faktory v pracovním prostředí, návykové látky. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-34-1.
dc.relation.isbasedon10) ZVĚŘINA, Jaroslav et al. Bezprostřední vliv nízkých dávek alkoholu na lidské chování. Praha: Česká technologická platforma pro potraviny, 2012. ISBN 978-80-905096-1-0.
dc.relation.isbasedon11) KLOSS, Brian T., et al. Toxicology in a box. New York: McGraw-Hill Medical, 2014. ISBN 978-0-07-179964-5.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectintoxikacecs
dc.subjectethylalkoholcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectagresivitacs
dc.subjectintoxicationen
dc.subjectethanolen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectaggressivenessen
dc.subject.verbisemergency medicineen
dc.titleIntoxikace ethylalkoholem v urgentní medicíněcs
dc.titleEthyl alcohol intoxication in emergency medicineen
dc.titleEthyl alcohol intoxication in emergency medicineen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZZ
local.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictví
local.degree.programmeabbreviationB5345
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD15000118
local.identifier.stag37181
local.identifier.verbiskpw06581236
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo543
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:09cs
local.verbis.studijniprogramFZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravonický záchranářcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPSTEPANHOLECEK.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Holecek_posudek_vedouciho_ZZ.pdf
Size:
377.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Holecek__posudek_oponenta.pdf
Size:
416.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP__Holecek.pdf
Size:
247.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP