Zvýšení produktivity montáže crossjetů ve firmě AGS Jičín a.s.

Title Alternative:The increase in assembly productivity of Crossjets in the company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor's thesis describes the current state of assembly of tractors Crossjet and assembly line problems of the transition between the types of produced tractors. The thesis includes SWOT analysis of assembly line and its outputs. It deals with an increase in assembly line productivity and with reducing of non-productive times. It suggests appropriate solutions for equanimity of running assembly line and smoother transition of assembly between produced types
Bakalářská práce popisuje současný stav montáže malotraktoru Crossjet a problematiku přechodu montážní linky mezi typy vyráběných malotraktorů. Obsahuje Swot analýzu montážní linky a její výstupy. Zabývá se zvýšením produktivity montážní linky a snížením neproduktivních časů výroby. Navrhuje vhodná řešení pro vybalancování chodu montážní linky a plynulejší přechod montáže mezi vyráběnými typy.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 52 s., 27 s. obr. příloh
Subject(s)
assembly of tractors, equanimity of assembly line, the transition between types, montáž malotraktoru, vybalancování linky, přechod mezi typy
Citation
ISSN
ISBN
Collections