Měření ventilátorové charakteristiky

Title Alternative:MEASUREMENT OF FAN CHARACTERISTICS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Purpose of this work is detection of dimensional radial ventilation fan. Radial ventilation fan is situated on the Technical University of Liberec in the laboratory. Ventilation fan was made in 1961. Due to this fact there is only small amount of source materials. The only I have, are in suplement II. The main research of this project was checking up parameters from the ventilator label up and finding it´s dimensionality. In the first chapter I present generally about the theory of ventilation fan. In the second chapter there is describted ventilator´s way. In items is mentioned control process in the third chapter. In the fouth chapter you can find measurement results. In the fifth chapter I write about observed characteristic of ventilator fan and matching both gauges. There is final result of measurement. In the last chapter I refer back laboratory measurement. Presentive results of particular measurements are in supplement I. In suplement III I show prefigurative calculation.
Cílem této bakalářské práce je zjištění charakteristiky radiálního ventilátoru. Radiální ventilátor umístěný v laboratoři Technické univerzity v Liberci. Ventilátor byl vyroben v roce 1961 a veškeré podklady k ventilátoru již nejsou k dispozici. Pouze jen ty, které jsou v příloze II. Hlavním úkolem tedy bylo ověřit parametry na štítku na ventilátoru a zjistit jeho charakteristiku. V první kapitole uvádím obecnou teorii ventilátorů. V druhé kapitole je popsána v jednotlivých bodech ventilátorová trať. V třetí kapitole je uveden postup měření. V čtvrté kapitole jsou uvedeny výsledky měření. V kapitole páté jsou zjištěny charakteristiky ventilátoru, ale také porovnání dvou měřidel. V šesté kapitole je závěr celého měření. V poslední kapitole je návrh laboratorního měření. Konkrétní výsledky jednotlivých měření jsou v příloze I. V příloze III. je uveden vzorový výpočet.
Description
katedra: KEZ; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 37
Subject(s)
radial ventilation fan, ventilators way, characteristic of ventilator fan, radiální ventilátor, ventilátorová trať, postup měření, charakteristiky ventilátoru, návrh laboratorního cvičení
Citation
ISSN
ISBN
Collections