Potenciální dopady současné hospodářské krize v České republice

Title Alternative:Potential Impacts of Current Economic Crisis in the Czech Republic
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the problematic of the economic and financial crisis and studies its impacts on the Czech Republic. In the introduction there are definitions of the basic terms, theoretical solutions for the causes of the origin of the financial crisis and the most important economical crisis in the history are presented. The second part pays attention to the causes, course and impacts of the economical crisis in the USA. Also the impacts of the crisis on the Europe and selected states of EU are presented. The final part is focused on the influences of the financial crisis in the Czech Republic. From the results it reveals that the most significant impacts of this crisis were on the industrial (automobile and building) and mortgage markets.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hospodářské a finanční krize a zkoumá její dopady na Českou republiku. V úvodní části jsou definovány základní pojmy, teoretická východiska pro příčiny vzniku finanční krize a jsou představeny nejznámější ekonomické krize v historii. Druhá část práce se věnuje příčinám, průběhu a dopadům ekonomické krize v USA. Prezentuje i dopady krize na Evropu a vybrané státy EU. Poslední část práce se zaměřuje na dopady finanční krize v ČR. Z výsledků vyplývá, že největší dopady tato krize měla v odvětví průmyslovém (automobilový průmysl a stavební průmysl) a na hypotečním trhu.
Utajená VŠKP
Description
91 stran
Subject(s)
financial crisis, banking crisis, economic crisis, debt crisis, scrapping, hedging, finanční krize, bankovní krize, hospodářská krize, hypoteční krize, šrotovné, hedging
Citation
ISSN
ISBN