3D tisk ve vybraných klinických aplikacích

Abstract
3D tisk je v poslední době jedno z nejrychleji rozšiřujících se technologických odvětví a postupně nachází své využití i v různých oborech medicíny. Zde především slouží k tvorbě anatomických modelů pro preoperační plánování a dále pak k tvorbě chirurgických šablon a implantátů, vše přesně na míru pacienta. To samozřejmě přináší nesporné výhody jak pro lékaře, tak pro pacienta. Nastávají zde však problémy týkající se technologických postupů a použitých materiálů. Tato práce se těmito problémy zabývá a přispívá tak k zavedení 3D tisku do běžného provozu nemocnice.
3D printing has recently become one of the fastest growing technological industries and is gradually being used in various fields of medicine. Here it is mainly used to create anatomical models for preoperative planning and then to create surgical templates and implants, all exactly tailored to the patient. This, of course, brings undeniable benefits for both the doctor and the patient. However, there are problems with the technological processes and materials used. This thesis deals with these problems and thus contributes to the introduction of 3D printing in the normal operation of the hospital.
Description
Subject(s)
3D tisk v medicíně, anatomické modely, FDM, 3D print in medicine, anatomical models, FDM
Citation
ISSN
ISBN