Elektronický bezpečnostní systém úniku plynů pro mobilní použití

Title Alternative:Electronic security gas leak system for mobile use
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor's thesis outlines the reason for the introduction of production solutions to the mobile device to control gas leakage. The second chapter describes the current way of checking gas leakage in the laboratory of piston combustion engines on motor vehicles department. The third chapter describes the history of the way gas detection from primary elementary tests to current sophisticated systems. There are standards and regulations listed for flammable and toxic gases. Standards set their division into groups and prescribe appropriate conditions for handling them. The fourth chapter lists and describes the most common design of sensors, from this, two sensors, electrochemical and catalystic were used in mobile device. The penultimate chapter describes the properties of gaseous fuels, which have sensors to respond. They are extremely flammable gases. The final chapter describes the toxic gases generated by combustion.
Tato bakalářská práce v úvodu nastiňuje důvod řešení výroby mobilního zařízení na kontrolu úniku plynů. V další kapitole je vysvětlen nynější způsob kontroly úniku plynů v laboratoři pístových spalovacích motorů na katedře vozidel a motorů. Ve třetí kapitole je popsána historie způsobu detekce plynů od prvotních elementárních zkoušek až po nynější sofistikované systémy. Jsou zde zmíněny normy a předpisy pro hořlavé i toxické plyny. Normy stanovují jejich rozdělení do příslušných skupin a předepisují podmínky pro manipulaci s nimi. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny a popsány konstrukce nejpoužívanějších čidel, z toho dvě čidla, katalycké a elektrochemické, byly použity v mobilním zařízení. V předposlední kapitole jsou rozebrány vlastnosti jednotlivých plynných paliv, na která mají čidla reagovat. Jsou to extrémně hořlavé plyny. V závěrečné kapitole jsou popsány toxické plyny, které vznikají spalováním.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 52 s
Subject(s)
flameable gas, toxic gas, gas detektor, hořlavé plyny, toxické plyny, detektor plynů
Citation
ISSN
ISBN
Collections