Návrh fantomu pro in vitro měření vlivu elektromagnetického pole na implantabilní kardiostimulační techniku

Abstract
Práce se zabývá výrobou fantomu pro in vitro měření vlivu elektromagnetického pole na implantabilní kardiostimulační techniku. Pomocí vytvořeného fantomu je možné predikovat určitá rizika spojená s elektromagnetickým rušením implantovaných přístrojů. Práce též obsahuje experimentální měření a možné návrhy řešení pro pacienty s implantabilním přístrojem.
The thesis deals with the design of a phantom for in vitro measurement of the electromagnetic field influence on cardiovascular implantable electronic devices. Using the created phantom, it is possible to predict certain risks associated with electromagnetic interference of implanted devices. The work also contains experimental measurements and possible solutions for pacients with an implantable device.
Description
Subject(s)
kardiostimulátor, kardioverter-defibrilátor, elektromagnetická interference, fantom, dielektrické vlastnosti, pacemaker, cardioverter-defibrillator, electromagnetic interference, phantom, dielectric properties
Citation
ISSN
ISBN