Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění

Title Alternative:Measurement of impinging jet heat transfer coefficient
Abstract
V poslední době přenos tepla impaktním prouděním získává značnou pozornost, protože spousta aplikací využívá jeho velkých tepelných toků při ohřevu nebo chlazení. Existuje celá řada parametrů, která má vliv na rychlost přenosu tepla. Pro návrh a optimalizaci chlazení nebo ohřevu tryskou je třeba tyto parametry charakterizovat. V této práci je srovnání hodnot získaných jak numerickou simulací, tak i měřením. Pro měření bylo sestaveno experimentální zařízení, kterým byly zjištěny hodnoty součinitele přestupu tepla na ploše pod tryskou a v její těsné blízkosti. Tryska byla tvořená pěti rovnoběžnými otvory, z nichž proudil suchý vzduch kolmo na vyhřívanou desku osazenou čidlem teploty a součinitele přestupu tepla. Zkoumány byly hodnoty pro tři různé vzdálenosti trysky od desky a pro tři různé průtoky vzduchu. Ze získaných dat můžeme porovnat numerickou simulaci s měřením a určit nastavení parametrů pro požadované hodnoty součinitele přestupu tepla na chlazení nebo ohřev.
Description
64 stran, 15 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
heat transmission, sdílení tepla
Citation
ISSN
ISBN
Collections