Porovnání slunečních fototermálních kolektorů za stejných meteorologických podmínek v solární laboratoři na TU v Liberci

Title Alternative:Evaluation of photothermal solar collectors in the meteorological conditions of solar laboratory, Technical University of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis deals with experimental evaluation of performance characteristics of photothermal solar collectors in real weather conditions (solar laboratory, Technical University of Liberec). First experiences with the development and testing of the laboratory are also described. Weather conditions were measured by interfaced meteorological station. Flat and vacuum tube collectors (both with selective coating of absorbers) displayed the best performance characteristics (total energy yield in kWh/m2). Small difference in the energy yield between flat and tube collectors did not reflect much higher price of tube collectors. Due to short period of measurement the advantages or disadvantages of some collectors could manifest during different time of year.
Práce se zabývá experimentálním vyhodnocením účinnostních charakteristik fototermálních slunečních kolektorů v podmínkách solární laboratoře Technické univerzity v Liberci. Popisují se rovněž zkušenosti s uváděním laboratoře do provozu. Povětrnostní podmínky paralelně monitorovala připojená meteorologická stanice Po dobu měření se jako nejúčinnější (podle celkové získané energie v kWh/m2) ukázaly ploché i trubicové kolektory se selektivním povrstvením absorbéru. Malý rozdíl mezi získanou energií u selektivních plochých a trubicových kolektorů není s souladu s podstatně vyšší cenou vakuových trubicových kolektorů. Vzhledem ke krátké době měření se přednosti nebo naopak nevýhody některých kolektorů mohou projevit v jiném ročním období.
Description
katedra: KEZ; rozsah: 61 s., 9 s příloh
Subject(s)
photothermal collector, solar energy, hdw heating, fototermální kolektor, solární energie, ohřev tuv
Citation
ISSN
ISBN
Collections