Vlastnosti kompozitů na bázi polypropylenu s částicovým plnivem rostlinného původu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá přípravou a hodnocením fyzikálních, termických, reologických a mechanických vlastností kompozitů s částicovým plnivem rostlinného původu v závislosti na jeho hmotnostním obsahu. Pro experimentální měření byla použita polypropylenová (PP) matrice a drcené skořápky ořechu jako plnivo.
This bachelor thesis deals with the preparation and evaluation of physical, thermal, rheological and mechanical properties of composites with particulate filler of plant origin, depending on wight percentage content. Polypropylene (PP) matrix and grinded nuts shells as a filler were used for experimental measurements.
Description
Subject(s)
polymerní kompozity, polypropylen, mechanické vlastnosti, částicové plnivo, drcené ořechové skořápky, polymer composites, polypropylene, mechanical properties, particulate filler, grinded nuts shells
Citation
ISSN
ISBN
Collections