Účinek procesní kapaliny na technologii soustružení a kvalitu obrobených součástí

Title Alternative:The effect of procedural liquid to the technology of turning and the quality of finish machined parts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this thesis are compared different kinds of procedural liquids and the methods of procedural liquid supply into the place of cutting. The evaluative criteria are the cutting force, the surface roughness and the remanent voltage in the surface layer of machined components.
V bakalářské práci jsou porovnány různé druhy procesních kapalin a metody jejich aplikace do oblasti řezu při soustružení s různými řeznými podmínkami. Hodnoticími hledisky jsou řezné síly, drsnost povrchu a zbytkové napětí v povrchové vrstvě obrobených součástí.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55 s., 11 s. příloh
Subject(s)
turning, procedural liquid, machining, soustružení, procesní kapalina, obrábění
Citation
ISSN
ISBN
Collections