Muž na pozici všeobecné sestry

Title Alternative:Men on the Position of Nurses
Abstract
Profese sestry je společností chápána jako typicky ženské povolání, ve kterém je muž vnímán spíše jako „nováček“. Ačkoli v dnešní době v ošetřovatelské profesi ženy početně převyšují muže, ne vždy tomu tak bylo. Teoretická část práce popisuje pojem gender, genderové role a stereotypy. Zaobírá se také působením mužů a žen na trhu práce s přihlédnutím na zdravotnictví. Popisuje historii mužů v ošetřovatelství a jejich významné představitele. Zmiňuje organizaci, kde členy jsou pouze muži na pozici všeobecné sestry. Výzkumná část se zabývá tím, zda je po mužích na pozici všeobecné sestry poptávka. Mapuje postoje zdravotníků o potřebnosti a využitelnosti mužů na pozici všeobecná sestra. V neposlední řadě také porovnává výsledky šetření mezi respondenty v pozici – vedoucích a směnových sester. Byla použita technika kvantitativního výzkumu s použitím anonymního dotazníku pro všeobecné sestry a všeobecné ošetřovatele. Výstupem práce je krátké video, které by mělo přispět k zvýšení náborů mužů do zdravotnictví.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN