Zefektivnění procesu výroby výparníků pro vybraný projekt

Title Alternative:Streamlining process of production evaporators for selected project
Abstract
Práce se zabývá zefektivněním a vybalancováním procesu výroby výparníků. Práce je rozdělena na dvě části, analýzu současného stavu a navrhované varianty řešení. Varianty řešení jsou mezi sebou porovnány a je provedeno jejich ekonomické zhodnocení.
Description
75 stran, 1 strana příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
manufacturing processes, výrobní procesy
Citation
ISSN
ISBN
Collections