Renovace břitu nástrojů nožových mlýnů ve firmě : Jan Procházka - Kovoobrábění, Liberec

Title Alternative:The Renovation of The Cutting Edge of Knife Mills in The Company: Jan Procházka ? Metalworking, Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis describes the current method of renovation of the cutting edge of knife mills using cutting operation including technological processes, standard time and economic exploitation of used technology. It deals with cost reduction of renovating the cutting edge of knife mills by increased durability of cutting edge used for machining. It proposes a method for increasing durability of replaceable cutting plate by changing the storage in milling head. Cutting this way will get a substantiv reduction in cosi for renovating the cutting edge of knife mills and the conclusions can be applied also to the milling other parts made of hardened tool steel.
Bakalářské práce popisuje současný způsob renovace břitu nástrojů nožových mlýnů pomocí třískového obrábění včetně technologických postupů, norem času a ekonomického zhodnocení užívaných technologií. Zabývá se snížením nákladů na renovaci břitů nástrojů nožových mlýnů a to zvýšením trvanlivosti břitu nástrojů použitých při obrábění. Navrhuje způsob zvýšení trvanlivosti vyměnitelných břitových destiček a to změnou jejich uložení ve frézovací hlavě. Tímto způsobem obrábění dojde k podstatnému snížení nákladů na renovaci břitů nástrojů nožových mlýnu a závěry lze aplikovat i na frézování jiných dílů vyrobených z kalených nástrojových ocelí.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 68
Subject(s)
knife mill, knife, edge, nožový mlýn, nůž, břit
Citation
ISSN
ISBN
Collections