Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3

dc.contributorLoufek Jaroslav, Ing. Ph.D. : 66116
dc.contributor.advisorBěhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
dc.contributor.authorRajnoha, Vojtěch
dc.contributor.otherBorůvka Martin, Ing. Ph.D. Konzultant : 65407
dc.date.accessioned2020-11-27T05:39:53Z
dc.date.available2020-11-27T05:39:53Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2020-06-25
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-25
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem struktury, termických a fyzikálních vlastností biopolymerních kompozitních struktur obsahujících celulózová vlákna a uhličitan vápenatý. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části je řešena problematika biopolymerů, vláknových a částicových kompozitů. Dále se zabývá podrobným rozborem uhličitanu vápenatého a celulózových vláken. Samostatná podkapitola je věnována vlastnostem a výrobě kyseliny polymléčné. V experimentální části je nejdříve popsán postup výroby vyhotovených kompozitních struktur. Načež jsou hodnoceny, strukturní, termické a mechanické vlastnosti v závislosti na množství a typu použitého plniva. V závěrečné části práce je diskuze vyhodnocených výsledků s doporučením pro další výzkumnou činnost.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the study of the structure, thermal and physical properties of biopolymer composite structures containing cellulose fibers and calcium carbonate. The work is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part addresses the issue of biopolymers, fiber and particle composites. It also deals with a detailed analysis of calcium carbonate and cellulose fibers. A separate subchapter is devoted to the properties and production of polylactic acid. In the experimental part, the process of production of composite structures is first described. Then, the structural, thermal and mechanical properties are evaluated depending on the amount and the type of filler used. In the final part of the thesis there is a discussion of the evaluated results with recommendations for further research activities.en
dc.description.mark
dc.format132
dc.format.extentIlustrace, Tabulky Nic
dc.identifier.signatureV 202002428
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158270
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Sabu, Thomas, et al. Polymer Composites, Volume 3: Biocomposites. Weinheim: Wiley, 2013. ISBN 978-3-527-32980-9.
dc.relation.isbasedon[2] Fangueiro, Raul, Raha, Sohel. Advances in Natural Fibre Composites: Raw Materials, Processing and Analysis. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-64640-4.
dc.relation.isbasedon[3] Sanyang, Muhammed Lamin, Jawaid, Mohammad. Bio-based Polymers and Nanocomposites: Preparation, processing, Properties and Performance. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-05824-1.
dc.relation.isbasedon[4] Di Lorenzo, Maria Laura, Androsch, René. Industrial Applications of Poly(lactic acid). Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-75458-1.
dc.relation.isbasedon[5] Di Lorenzo, Maria Laura. Crystallization behavior of poly(l-lactic acid). European Polymer Journal, 2005, DOI: 10.1016/j.europolymj.2004.10.020
dc.relation.isbasedon[6] Di Lorenzo, Maria Laura, Androsch, René. Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid). Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-64229-1.
dc.relation.isbasedon[7] Běhálek, Luboš, Borůvka, Martin et al. Thermal properties and non-isothermal crystallization kinetics of biocomposites based on poly(lactic acid), rice husks and cellulose fibres. Rukopis JTAC v recenzním řízení.
dc.relation.isbasedon[8] Wunderlich, Bernhard. Thermal Analysis of Polymeric Materials. Heidelberg: Springer, 2005. ISBN 3-540-23269-5.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkyselina polymléčnács
dc.subjectpolymerní kompozitycs
dc.subjectbiokompozitycs
dc.subjectčásticové plnivocs
dc.subjectvláknové plnivocs
dc.subjectuhličitan vápenatýcs
dc.subjectcelulózová vláknacs
dc.subjectpolylactic aciden
dc.subjectpolymer compositesen
dc.subjectbiocompositesen
dc.subjectparticulate filleren
dc.subjectfiber filleren
dc.subjectcalcium carbonateen
dc.subjectcellulose fibersen
dc.titleVlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3cs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineZP2
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSP
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS18000224
local.identifier.stag41117
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669237
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2428
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_RAJNOHA.pdf
Size:
14.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rajnoha_2.pdf
Size:
131.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rajnoha_1.pdf
Size:
203.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections