Možnosti využití radiofrekvenčního záření do 800 MHz v terapii a diagnostice.

dc.contributorDanilová Iveta, Ing. : 65018
dc.contributor.advisorRichter Aleš, prof. Ing. CSc. : 54924
dc.contributor.authorHoang Anh, Son
dc.contributor.otherKučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.contributor.otherBulíř Petr, MUDr. FEBO Konzultant2 : 58720
dc.date.accessioned2019-02-23T04:12:37Z
dc.date.available2019-02-23T04:12:37Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-29
dc.date.submitted2017-11-9
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o možnostech využití radiofrekvenčního záření v terapii a diagnostice, implementace RF ablace a souhrn základních teoretických výpočtů a vzorců užívané pro radiofrekvenční ablaci. Teoretická část je zaměřena na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti radiofrekvenční techniky v terapii a diagnostice. Dále se v práci bude posuzovat výhody a nevýhody jednotlivých radiofrekvenčních metod. Praktická část se bude skládat z obecných informací o RFA metodě, teoretických výpočtů a porovnání dielektrické vlastnosti jednotlivých tkání.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the possibilities of using radiofrequency radiation in therapy and diagnostics, the implementation of RF ablation and a summary of basic theoretical calculations and formulas used for radiofrequency ablation. The theoretical part is focused on evaluation of the efficiency and safety of radiofrequency technology in therapy and diagnostics. In addition, the advantages and disadvantages of individual radiofrequency methods will be examined. Practical part will consist of general information about RFA method, theoretical calculations and comparison of the dielectric properties of individual tissues.en
dc.description.mark
dc.format67 s. (74 000 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 201900085
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151222
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMAYER, Daniel. Aplikovaný elektromagnetizmus: Úvod do makroskopické teorie elektromagnetického pole pro elektrotechnické inženýry. 2. vyd. České Budějovice: Kopp, 2012. ISBN 978-80-7232-436-1.
dc.relation.isbasedonPÁČ, Libor. Anatomie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-4291-9.
dc.relation.isbasedonSKALICKÝ, Tomáš a Vladislav TŘEŠKA. Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů. Praha: Maxdorf, 2006. Jessenius. ISBN 80-7345-063-1.
dc.relation.isbasedonNAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0.
dc.relation.isbasedonWILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5283-3.
dc.relation.isbasedonČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3., upravené a doplněné vydání Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.
dc.relation.isbasedonHEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-2901-4.
dc.relation.isbasedonNEKULA, Josef. Klinická radiologie: V Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. ISBN 978-80-7464-564-8.
dc.relation.isbasedonVOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-802-4431-260.
dc.relation.isbasedonLIANG Ping, YU Xiao-ling, YU Jie. Microwave Ablation Treatment of Solid Tumors. Springer, 2014. ISBN 978-94-017-9315-5.
dc.relation.isbasedonHRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004. ISBN 80-902896-1-4.
dc.relation.isbasedonSTAFFA, Erik. Měření parametrů magnetického pole vyzařovaného zdravotnickými přístroji. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
dc.relation.isbasedonGABRHELÍK, T.: Pulzní radiofrekvenční terapie radikulární bolesti [online].
dc.relation.isbasedon[cit. 6. 11. 2017]. Dostupné zde: http://www.prolekare.cz/pdf?ida=nn_07_05_09.pdf
dc.relation.isbasedonGABRHELÍK, T.: Radiofrekvenční léčba bolesti [online]. [cit. 6. 11. 2017]. Dostupné zde: http://g6.iscontent.cz/Public/Csarim2009/%20PDF%20prezentace/CSARIM2009-Gabrhelik.pdf
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectradiofrekvenční zářenícs
dc.subjectradiofrekvenční technikacs
dc.subjectradiofrekvenční ablacecs
dc.subjectelektrodycs
dc.subjectdielektrické vlastnostics
dc.subjectelektrická vodivostcs
dc.subjectelectromagnetic radiationen
dc.subjectradiofrequency techniquesen
dc.subjectradiofrequency ablationen
dc.subjectelectrodesen
dc.subjectdielectric propertiesen
dc.subjectelectric conductivityen
dc.subject.verbisradiofrequency ablationen
dc.titleMožnosti využití radiofrekvenčního záření do 800 MHz v terapii a diagnostice.cs
dc.titlePossibilities of using radiofrequency up to 800 MHz in therapy and diagnosisen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineBMT
local.degree.programmeBiomedicínská technika
local.degree.programmeabbreviationB3944
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD17000140
local.identifier.stag37412
local.identifier.verbiskpw06569315
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo85
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:20:57cs
local.verbis.studijniprogramFZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Hoang.pdf
Size:
3.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hoang_Anh_posudek_oponent.pdf
Size:
367.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hoang_Anh_posudek_vedouci.pdf
Size:
375.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hoang_Anh.pdf
Size:
142.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP