Umělé stárnutí lepených spojů v solném korozním prostředí

Title Alternative:Artificial aging of bonded joints in corrosive salt environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with verification of functionality of the new corrosion test chambers at the Technical University of Liberec. This chamber was compared with another one corrosion chamber by using the results of mechanical tests on glued joints and by using the results of salt spray test.
Tato bakalářská práce se zabývá ověřením funkčnosti nové korozní komory na Technické univerzitě v Liberci. Tato komora byla porovnávána s jinou korozní komorou využitím výsledků mechanických zkoušek lepených spojů a pomocí výsledků zkoušky solnou mlhou.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 46 s. (60 840 znaků)
Subject(s)
gluing, adhesive joints, artificial aging, corrosive environments, corrosion, test chamber, testing of bonded joints, lepení, lepené spoje, umělé stárnutí, korozní prostředí, koroze, zkušební komora, zkoušky lepených spojů
Citation
ISSN
ISBN
Collections