Racionalizace technologie obrábění při výrobě lisovacího nástroje v podniku Škoda auto, a.s. Mladá Boleslav

Title Alternative:RATIONALIZATION MACHINING TECHNOLOGY IN PRODUCTION OF THE PRESSING TOOL IN THE COMPANY ŠKODA AUTO, a.s. MLADA BOLESLAV
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work summarizes information about technology of milling when making product hemming bed. It deals with the analysis of the technological process, cutting conditions, analysis of time consumption, testing tools and optimization of cutting conditions. It deals with calculating the cost of cutting tools and machinery costs and contains the rationalization proposal batch time.
Práce shrnuje informace o technologii frézování při zhotovení výrobku lemovacího lože. Zabývá se analýzou technologického postupu, řeznými podmínkami, analýzou spotřeby času, zkouškami nástrojů a optimalizací řezných podmínek. Zabývá se výpočty nákladů na řezné nástroje a strojní náklady a obsahuje návrh racionalizace dávkového času.
Description
katedra: KOM; rozsah: 53 s.
Subject(s)
machining, analysis, optimization, cutting conditions, obrábění, analýza, optimalizace, řezné podmínky
Citation
ISSN
ISBN
Collections