Využití simulátoru biopotenciálů při výuce technických předmětů

Title Alternative:The use of biopotentials simulator in education of technical subjects
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice snímání a filtrace, v diagnostice nejčastěji používaného signálu, elektrokardiogramu. Pro demonstraci funkce měřicího zesilovače a filtrů je využíváno EKG simulátoru ve spojení s reálným EKG přístrojem, ale i pro tuto příležitost experimentálně vytvořeným prototypem. Samotný text bakalářské práce obsahuje stručný úvod do elektrofyziologie pro objasnění vzniku biopotenciálů a jejich vlastností, popisuje měřicí řetězec EKG přístroje a nejčastější vlivy, podílející se na ovlivňování EKG signálu. Dále pak je v práci uveden přesný návod na konstrukci experimentálního, tří-svodového, EKG zesilovače. Součástí práce jsou i zadání laboratorních úloh, které jsou uvedeny v příloze.
This work deals with the problems of scanning and filtering, most commonly used signal in diagnosis, electrocardiogram. To demonstrate the function of the measuring amplifier and filters there is the ECG simulator used in conjunction with real ECG machine and also for this opportunity to create a prototype. The actual text of work contains a simple introduction to electrophysiology to clarify the origin biopotentials and their properties. Next it describes the measuring chain of ECG device and the most common factors involved in influencing the ECG signal. Last but not least there is the precise instructions to the construction of an experimental, three-lead, ECG amplifier. The work contains excercise for labs, which are listed in the Annex.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78 s.
Subject(s)
ekg, ekg simulátor, biopotenciál, elektrofyziologie, zesilovač, snímání, filtrace, signál, laboratorní úloha, ecg, ecg simulator, biopotential, electrophysiology, amplifier, scanning, filtering, signal, lab
Citation
ISSN
ISBN