Pacient s Methicillin rezistentním kmenem Staphylococcus aureus

Title Alternative:Patient with Methicillin Resistent Staphylococcus aureus
Abstract
Methicillin rezistentní Staphylococcus aureus (dále jen MRSA) je mutace stafylokoka odolná vůči různým antibiotikům. Patří mezi časté nozokomiální patogeny. Přenos této bakterie je nejčastější prostřednictvím kontaminovaných rukou ošetřovatelského personálu, dále kontaminovanými pomůckami a nástroji. Šíření mezi ostatní pacienty lze zabránit přísnou izolací pacienta, u kterého byla MRSA diagnostikována, a důsledným dodržováním režimových opatření. Teoretická část bakalářská práce se zaměřuje na specifika péče o tyto pacienty. Empirická část se zabývá informovaností všeobecných sester o této problematice metodou anonymního dotazníku vlastní konstrukce, který je následně vyhodnocen pomocí tabulek a grafů.
Description
77 stran, 28 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
nosocomial infections, nursing care, nozokomiální infekce, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN