Konstrukční návrh drásacího zařízení pro tvorbu povrchové úpravy klobouků

Title Alternative:Construction design of the scratching device for a hat surface finishing
Abstract
Tématem této bakalářské práce je tzv. drásací zařízení, což je stroj používaný ve firmě TONAK a.s. k povrchové úpravě klobouků při jejich výrobě. Cílem je navrhnout novou konstrukci pohonu tohoto stroje. V první části práce je proveden popis drásacího zařízení, rozbor pohonu a zhodnocení dosavadních konstrukčních úprav, které již byly provedeny v minulosti, kdy byl stroj předmětem jiné bakalářské práce. Druhá část práce je teoretická a jsou v ní popsány principy návrhu pohonu z hlediska volby pohonné jednotky, navrhování mechanických převodů a dimenzování hřídelů. Poslední část bakalářské práce se zabývá vlastním řešením, kde jsou nejprve spočteny parametry řemenového převodu a na jejich základě vytvořeny konstrukční návrhy.
Description
40 s., 13 s. příl. :il., tab., grafy, výkresy +sam. příl. +CD ROM
Subject(s)
driving mechanism, machine mechanisms, pohony, strojní mechanismy
Citation
ISSN
ISBN
Collections