Zjišťování vlivu procesních kapalin z firmy PARAMO, a.s. na technologii soustružení a jakost obrobeného povrchu při obrábění slitiny hliníku

Title Alternative:Investigating the impact of process fluids from PARAMO, a.s. for the technology of turning and quality of the machined surface during machining of aluminum alloys
Abstract
Bakalářská práce obsahuje informace o soustružení, slitinách hliníku, procesních kapalinách a drsnosti povrchu. Práce se zabývá vlivem jednotlivých procesních médií na soustružení slitiny hliníku, konkrétně duralu ČSN 424254. Vliv procesních médií je hodnocen z hlediska drsnosti povrchu (parametry Ra, Rz a ctp50) a tvaru vzniklých třísek. Z výsledků vyplývá, že vliv hodnocených procesních kapalin od firmy PARAMO, a.s. na drsnost povrchu slitiny hliníku není příliš významný. V porovnání s procesní kapalinou vodou nebylo u parametru Ra dosaženo žádného zlepšení, u Rz byla hodnota maximálně o 12 % a u ctp50 maximálně o 19 % lepší. Vliv na tvar vzniklých třísek při užití hodnocených procesních médií není téměř žádný.
Description
66 s., 17 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
turning, machining, aluminium alloys, soustružení, obrábění, slitiny hliníku
Citation
ISSN
ISBN
Collections