Úprava pracovní haly pro zavedení výroby obrábění a montáže

dc.contributorŠtočková Klára, Ing. : 66795
dc.contributor.advisorVavroušek Miroslav, Ing. Ph.D. : 64137
dc.contributor.authorJaneček, Jakub
dc.date.accessioned2019-05-09T17:08:28Z
dc.date.available2019-05-09T17:08:28Z
dc.date.committed2018-2-1
dc.date.defense2018-8-29
dc.date.submitted2016-11-1
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zavedení obráběcího CNC stroje ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí. Práce se skládá z teoretické a praktické části, ve které je zpracována problematika volby výrobních prostor, jejich úprava a volba vhodného zařízení. V bakalářské práci jsou uvedeny postupy, které autor považuje za vhodné v návaznosti na požadavky budoucího uživatele. Praktická část se dále zabývá stávající konstrukcí výrobních prostor, jejich přípravou, úpravou a finálním zprovozněním po provedené změně. Postupně autor analyzuje současný stav, sbírá, shromažďuje a vyhodnocuje podstatné podklady, věnuje patřičnou pozornost měření a analýze zjištěných dat. Cílem bakalářské práce je provedení volby nejvhodnějšího řešení a jeho následná aplikace ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is introduction of CNC machining machine in company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures. The thesis consists of a theoretical and practical part, which deals with the issue of choice of production areas, their modification and choice of suitable equipment. The bachelor thesis describes the procedures that the author considers appropriate in relation to the requirements of the future user. The practical part also deals with the existing construction of the production areas, their preparation, modification and final commissioning after the change. Gradually, the author analyzes the current state, collects, collects and evaluates essential documents, devotes the appropriate attention to the measurement and analysis of the data. The aim of the bachelor thesis is to make the most suitable solution and its subsequent application in the company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures.en
dc.format42 s. (48048 znaků).
dc.identifier.signatureV 201900432
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152221
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Liker, J. Tak to dělá Toyota. Praha: Management press, 2007, 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7
dc.relation.isbasedon[2] Sixta, J. Mačát, V. Logistika. Brno: CP Books a.s., 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
dc.relation.isbasedon[3] IPA slovník. IPA slovakia [online]. Žilina, Slovenská Republika: IPA Slovakia, s.r.o. Dostupné z: http://www.ipaslovakia.sk/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectanalýza procesucs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectvýrobní prostorycs
dc.subjectprocess analysisen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectwasteen
dc.subjectCNCen
dc.subjectproduction facilitiesen
dc.subject.verbisobráběnícs
dc.subject.verbismachiningen
dc.subject.verbisstrojírenská výrobacs
dc.subject.verbisCNC machine toolsen
dc.subject.verbisCNC strojecs
dc.subject.verbisengineering productionen
dc.titleÚprava pracovní haly pro zavedení výroby obrábění a montážecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.stag35585
local.identifier.verbiskpw06576224
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo432
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:26:54cs
local.verbis.studijniprogramKSA Strojní inženýrství/Strojní inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Jakub_Janecek.pdf
Size:
11.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_Janecek.pdf
Size:
35.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Janecek.pdf
Size:
106.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections