Problematika lymeské boreliózy v práci zdravotní sestry.

Title Alternative:Problems of lyme boreliosa in nurse's work.
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou lymeské boreliózy v práci zdravotní sestry s cílem zjistit míru obecného povědomí u respondentů. Vyhodnocením oblasti informovanosti u oslovených respondentů a jejich následným porovnáním v určených krajích bylo zjištěno, že mezi nejvíce problematickou oblast patří neznalost samotné charakteristiky onemocnění, nejtypičtější projev, prevence. Podkladem pro porovnání výsledků bylo dotazníkové šetření provedené v Libereckém kraji, Středočeském kraji, v Praze u pacientů na interních odděleních a v ordinacích praktických lékařů.
This Bachelor thesis is focusing on problems of lyme borreliosis in nurse´s work with the aim to find the level of general awareness of respondents. After evaluation of the addressed respondents´ awareness and subsequent regional comparison it was found out that the most frequent problematical realms are the ignorance of the illness characteristics, the most typical symptom and the prevention. The basis for the comparison was a questionnaire survey carried out in the Liberec region, Central-Bohemia region and in Prague with the patients of internal departments and in the physicians´ medical attendances.
Description
katedra: UZS; rozsah: 63s
Subject(s)
etiologie, epidemiologie, patogeneze, prevence, klinické formy onemocnění, léčba, etiology, epidemiology, pathogenesis, preventiv, clinical forms of illness, treatment
Citation
ISSN
ISBN