Enterální výživa u pacientů v seniorském věku

Title Alternative:Enteral nutrition among senior aged patients
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá enterální výživou u pacientů v seniorském věku. Teoretická část popisuje stáří a změny organismu v souvislosti s výživou, metody hodnocení nutričního stavu. Dále je rozebírána problematika malnutrice a sarkopenie v seniorském věku, možnosti léčby a prevence. V poslední kapitole je popisována enterální výživa, její indikace, kontraindikace, podrobněji je popsána perkutánní endoskopická gastrostomie. Cílem výzkumné části je zjistit znalosti sester o enterální výživě u seniorů, nejprve obecné znalosti, poté o ošetřovatelské péči o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Byly posouzeny znalosti všech oddělení dohromady. Po zjištění a vyhodnocení celkových výsledků byla vyhodnocena úspěšnost jednotlivých oddělení. Bylo zjištěno, že nejlepší znalosti má oddělení interna.
Description
26 s. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
enterální výživa, senioři, enteral feeding, older people
Citation
ISSN
ISBN