Propojení prostředí LabView a Matlab za účelem náběru biomedicínských dat

dc.contributorKoprnický Jan, Ing. Ph.D. : 54923
dc.contributor.advisorLindauer Vojtěch, Ing. : 67200
dc.contributor.authorVaníček, Marek
dc.date.accessioned2023-03-16T04:46:01Z
dc.date.available2023-03-16T04:46:01Z
dc.date.committed2022-7-29
dc.date.defense2023-02-01
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2023-2-1
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractSoftwarové propojení dvou programovacích jazyků a systémů jako jsou LabVIEW a MATLAB je velmi žádané. To je způsobeno především kvůli jejich silným stránkám . LabVIEW vyniká na poli hardwarového řešení hlavně v oblasti měřící techniky. MATLAB na druhou stranu je výkonným prototypovacím jazykem v oblasti matematických výpočtů a zpracování dat. Z těchto důvodů bylo vytvořeno obousměrné propojení mezi LabVIEW a prostředím MATLAB prostřednictvím bloku v LabVIEW umožňujícím přímé provádění programu napsaného v jazyce MATLAB. Ze strany MATLABu je toto propojení realizováno pomocí Data Acquisition Toolboxu. Tato práce se zaměřuje na popis způsobů, jak s těmito prvky pracovat a jak je lze implementovat v případě záznamu biomedicínských dat, jako je EKG a zvuk.cs
dc.description.abstractThe software connection of two programming languages and systems such as LabVIEW and MATLAB is in great demand. This is mainly due to their strengths. LabVIEW excels in the field of hardware solutions, mainly in the field of measuring technology. MATLAB, on the other hand, is a powerful prototyping language in the field of mathematical calculations and data processing. For these reasons, a two-way connection between LabVIEW and the MATLAB environment was created through a block in LabVIEW allowing the direct execution of a program written in the MATLAB language. From the MATLAB side, this connection is implemented using the Data Acquisition Toolbox. This work focuses on describing ways to work with these elements and how they can be implemented in the case of recording biomedical data such as ECG and audio.en
dc.description.mark3
dc.format73
dc.format.extent1 ROM
dc.identifier.signatureV 202304690
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/167139
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparČIHÁK, Radomír. 2016. Anatomie 3. Svazek III, Periferní nervový systém, kůže a kožní orgány, smyslové orgány. 3. vyd. Praha: Grada. ISBN~978-80-247-5636-3.par parEHSANI, Behzad. 2016. Data acquisition using LabVIEW: transform physical phenomena into computer acceptable data using a truly object-oriented language. Birmingham: Packt Publishing. ISBN~978-1-78217-216-1.par parHAMPEL, D., J. JANOVÁ a L. VISKOTOVÁ. 2018. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, ISBN~978-80-7509-543-5.par parJENNINGS, Richard a Fabiola DE LA CUEVA. 2019. Labview graphical programming: practical applications in instrumentation and control. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN~978-1-260-13526-8.par parLOGANR24. 2018. Simple ECG Circuit and LabVIEW Heart Rate Program: 6 Steps - Instructables. AUTODESK. Yours for the making - Instructables [online]. Mill Valley: Autodesk, [cit.~2021-11-14]. Dostupné z: https://www.instructables.com/Simple-ECG-Circuit-and-LabVIEW-Heart-Rate-Program/par parMATHWORKS. 2021. Help Center for MATLAB, Simulink and other MathWorks Products. MATHWORKS. MathWorks - Makers of MATLAB and Simulink [online]. Natick: MathWorks, [cit.~2021-11-14]. Dostupné z: https://uk.mathworks.com/help/par parNATIONAL INSTRUMENTS. 2020. LabVIEW NXG 5.1 manual: interfaces for MATLABregm. NI. Engineer Ambitiously - NI [online]. Austin: NI, aktualiz. 2020-22-20 [cit.~2021-11-14]. Dostupné z: https://www.ni.com/documentation/en/labview/latest/language-integration/interfaces-for-matlab/par parNAVRÁTIL, Leoš et al. 2019. Medicínská biofyzika. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN~978-80-271-0209-9.par parPŠENČÍKOVÁ, Jana. 2021. Algoritmizace. 2. vyd. Prostějov: Computer Media. ISBN~978-80-740-2414-6.par parVEDRAL, Josef. 2020. Číslicové měřicí přístroje. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN~978-80-01-06777-2.par parVEDRAL, Josef a Jakub SVATOŠ. 2018. Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT.par parISBN~978-80-01-06424-5.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectLabviewcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectzáznam datcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectdigitální stetoskopcs
dc.subjectLabviewen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectdata recordingen
dc.subjectEKGen
dc.subjectdigital stethoscopeen
dc.titlePropojení prostředí LabView a Matlab za účelem náběru biomedicínských datcs
dc.titleLabView and Matlab environment interface for biomedical data acquisition purposeen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineBMT
local.degree.programmeBiomedicínská technika
local.degree.programmeabbreviationB3944
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD19000024
local.identifier.stag43912
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06705252
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4690
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarka_Marek_Vanicek.pdf
Size:
20.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekvedoucihobp.docx
Size:
42.05 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekoponentabpVanicek.pdf
Size:
104.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP