Linka na výrobu nosičů zadních hlavových opěrek

Title Alternative:Line on production porter rear cephalic stretchers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The task of this work is to design the assembly line to produce headrests for the company FIA Ltd. The proposal involves determining the layout of assembly workplaces, the choice of line type, location and determine the optimal number of assembly sites and ensuring supply. The first part presents the company F.I.A. Ltd., the second part is focused on the theory used in the practical part. The last part of this thesis is devoted to design their own assembly lines, its analysis and capacity calculations of which is determined by load an assembly line.
Úkolem bakalářské práce je navrhnout montážní linku na výrobu hlavových opěrek pro firmu F.I.A. s.r.o. V návrhu je zahrnuto určení layoutu montážního pracoviště, výběr typu linky, rozmístění a určení optimálního počtu montážních pracovišť a zajištění zásobování. V první části je prezentována firma F.I.A. s.r.o., druhá část je orientována na teorii využitou v praktické části. Poslední část bakalářské práce se věnuje vlastnímu návrhu montážní linky, jejímu analyzování a kapacitním propočtům, z kterých je určeno vytížení montážní linky.
Description
katedra: KVS; rozsah: 41
Subject(s)
assembly line, lean manufacturing, waste, supply, distribution lines, montážní linka, štíhlá výroba, plýtvání, zásobování, rozdělení linek
Citation
ISSN
ISBN
Collections