Stres sestry na operačním sále

Title Alternative:Stress of nurse in operating room
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this bachelor work was to gather the most important factors of stress affecting work of nurse in operating room and to gather possibilities of efficient management of stress factors. It is gathered the most important factors of stress were sense of helplessness, complication during operation and confrontation with suffering, pain and death, and uncertain performing of surgery. It is gathered the most frequented way of efficient management of stress factors is relaxation in family circle and with friends, hobbies and sport activities.
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké nejvýznamnější faktory stresu ovlivňují práci sestry na operačním sále a jaké jsou možnosti efektivního zvládání stresových faktorů. Bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími faktory stresu jsou pocit bezmocnosti (fatální stavy), komplikace u pacienta během operačního výkonu a konfrontace s utrpením, bolestí a smrtí, a nejisté vedení operačního výkonu operatérem. Dále bylo zjištěno, že nejfrekventovanějším způsobem efektivního zvládání stresových faktorů perioperačních sester je relaxace v rodinném kruhu a s přáteli, věnování se zájmům a zálibám a provozování sportovních aktivit.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 62 s. (88 000 znaků)
Subject(s)
perioperating nurse, operating room, surgery major, stress, stressors, mental stress, physical strain, burnout, perioperační sestra, operační sál, operační výkon, stres, stresory, psychická zátěž, fyzická zátěž, syndrom vyhoření
Citation
ISSN
ISBN