Možnosti využití monitorovacího systému pacienta Nikl-Titan senzory

Title Alternative:Possibilities of using the patient monitoring system with Nickel-Titanium sensors
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce bylo zjistit zátěžové charakteristiky nikl-titan senzorů vyvinutých v laboratořích CXI na Technické univerzitě v Liberci, navrhnout jejich optimální rozložení na lůžku a najít jednoduché a levné řešení pro ošetřovatelství. Z tohoto důvodu byly použity pouze dva senzory jako nejmenší možný počet. K získání potřebných informací byl zvolen kvantitativní výzkum technikou realizace řízeného experimentu. Před začátkem každého experimentu byli respondenti seznámeni s tím, že jejich anonymita bude zachována, budou dodržována pravidla lékařského etického kodexu a veškeré získané informace budou použity pouze pro potřebu této bakalářské práce. Zároveň byli respondenti obeznámeni, že uvedený systém není připojen na tělo pacienta a pracuje s bezpečným napětím. Výzkumné šetření probíhalo v období prosinec 2013 únor 2014. Výsledky: V případech, kdy měl uživatel vyšší váhu, senzor číslo 1 vykazoval známky přetížení. Jednalo se o oblasti hrudníku, kdy zátěž na senzor byla větší, než byl schopen objektivně zaznamenat. Křivkou na grafu pak byla pouze rovná čára, což by znamenalo, že pacient nedýchá. Po upravení polohy čidla probíhalo měření v pořádku. Senzor číslo 2 byl citlivější a pracoval bez chyb. Při dlouhodobém sledování by měl být senzor umístěn tak, aby neležel na zlomu dvou sousedících částí polohovacího lůžka nebo aby se s postupem času na tento zlom nepřemístil. Mohlo by dojít k přetížení senzorů, nebo dokonce k jejich poškození. Z hlediska přínosu ve zdravotnictví se jedná o vylepšení poskytovaných služeb, zvýšení ochrany pacienta a snadnější kontrolu pro zdravotnický personál. Získané informace z této bakalářské práce by mohly být užitečné pro další vývoj a vylepšení tohoto monitorovacího systému.
Description
58 stran :barevné ilustrace, tabulky, garfy +1 CD-ROM
Subject(s)
monitorování životních funkcí, senzory, zdravotnická technika, patient monitoring, sensors, health technology
Citation
ISSN
ISBN