Parkinsonova choroba a život s ní

Abstract
Bakalářská práce se zabývá potřebami pacientů s Parkinsonovou nemocí. Monitoruje, jak jsou tyto potřeby zajištěny, stejně tak, jako potřeby rodiny/ blízkých, kteří péči nemocným poskytují. V teoretické části je popsána diagnóza Parkinsonovy nemoci a také možné potřeby pacientů a pečujících. V praktické části byli respondenti na tyto potřeby dotazováni. Výstupem práce je informativní brožura pro pacienty a pečující a také doporučení pro praxi.
Bachelor work is about needs of patients with Parkinson's disease and their caregivers and how these needs are met. Theoretical part is describing the diagnosis and needs which patients and caregivers may have. In practical part patients and caregivers were asked about their needs and how these needs are met. The output of this work is informative brochure and recommendation for practice.
Description
Subject(s)
Parkinsonova nemoc, potřeby pacienta, potřeby pečujících
Citation
ISSN
ISBN